Artikel

Themastudie Elektriciteitsinfrastructuur 2.0-Landelijk actieprogramma Netcongestie

Commissie Duurzaamheid en Circulaire Economie 7 september 2023

Elektriciteitssysteem in wording: het aanbod regeert. Maak kennis met het elektriciteitssysteem in wording. Wie bij de term energietransitie nog mijmerde over fraai geïllustreerde toekomstvisies, werd dit jaar ruw bij de les getrokken. Het nieuws over schaarse netcapaciteit en dreigende netcongestie op het elektriciteitsnet vertelde een heldere boodschap: de energietransitie is in volle gang, we zitten er middenin. Een nieuw, duurzaam elektriciteitssysteem is in wording. Het vraagt vooral inzet van de netbeheerders, zij moeten volop aan de bak, maar er wordt ook een beroep gedaan op alle gebruikers. Om het elektriciteitssysteem in wording blijvend goed te laten presteren.

Amsterdam groeit naar één miljoen inwoners en steeds meer mensen, werken en verblijven in onze stad. Om de stad betaalbaar, economisch sterk en leefbaar te houden heeft het college ambities op het gebied van woningbouw, de energietransitie, digitalisering, mobiliteit en de economische ontwikkeling van de stad. Voor al deze ambities en ontwikkelingen moet een fundamentele verandering van ons energiesysteem plaatsvinden. Deze vinden namelijk plaats binnen bestaand sedelijk gebied en hebben impact op de bestaande elektriciteitsinfrastructuur.

Behandeld in Commissie Duurzaamheid en Circulaire Economie 7 september 2023

Behandelend ambtenaar: Ruimte en Duurzaamheid, Max de Jong, max.dejong@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier 

 

 

 

Behandeld in Commissie Ruimtelijke Ordening 19 mei 2021en Fin/Economische Zaken/Deelnemingen 20 mei 2021

Behandelend ambtenaar: Ruimte en Duurzaamheid, Ruben Voerman, r.voerman@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

De Themastudie Elektra Amsterdam 2.0 laat zien wat de stand van zaken is van eind 2020 en wat de impact wordt op het huidige netwerk. Het is een update van de in 2019 uitgevoerde Themastudie Elektriciteit 1.0. De studie is bedoeld om inzicht te krijgen in de impact op het elektriciteitsnetwerk van de diverse ontwikkelingen en ambities en aan te geven welke stappen nodig zijn om deze te realiseren.

Om nu en in de toekomst in de groeiende vraag naar elektriciteit te voorzien werkt de Gemeente Amsterdam intensief samen met Liander in het programma Elektriciteit Voorziening Amsterdam EVA.

In het EVA programma worden 3 sporen gevolgd :

  1. Uitbreiden van de infrastructuur: We stellen gezamenlijk een ontwikkelkader voor de uitbreiding van de hoogspanningsinfrastructuur op. Ook werken we een strategie voor het middenspanningsnetwerk uit.
  2. Innovatie: We gaan op zoek naar oplossingen die de vermogenspiek van elektriciteitsvraag kunnen reduceren zoals flexibel laden, batterijen e.d. Ook zoeken we naar oplossingen die ons kunnen helpen bij het ruimtelijk inpassen van het netwerk in Amsterdam.
  3. Strategisch plannen: We combineren de planningen t.b.v. de elektriciteitsvoorziening voor grote opgaven zoals gebiedsontwikkeling, aardgasvrij en uitstootvrij zodat zo efficiënt mogelijk gewerkt wordt en de overlast voor de stad wordt beperkt. Ook worden gebieden waar veel nieuwbouw plaatsvindt en datacenters zich vestigen door de gemeente en Liander gezamenlijk voorbereid.

Uitvoerende partijen: Liander, Ruimte en Duurzaamheid

Partners: V&OR, Ingenieursbureau, G&O, CTO, TenneT

 

 

Alle rechten voorbehouden

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: 37267-zonnepanelen-01_3mei2018_E_v_Eis.jpg

Media

Documenten