Artikel

Een prima prestatie: participatieverhalen uit de provincies

Het is alweer vier jaar geleden dat het sociaal akkoord is afgesloten tussen het kabinet en de sociale partners. De banenafspraak welke onderdeel uitmaakt van dit akkoord, heeft binnen veel sectoren al gezorgd voor een inclusieve arbeidsmarkt waar wij ons als vakbonden zo hard voor maken. Helaas zijn er nog veel organisaties, ook binnen de sector overheid, waar de banenafspraak nog niet voor de nodige duurzame arbeidsplaatsen voor mensen met een beperking heeft gezorgd. De stok achter de deur is een quotumheffing, een boete als de in het akkoord afgesproken arbeidsplaatsen niet worden gerealiseerd. De dreiging van een boete versterkt het urgentiebesef, maar de echte motor achter de banenafspraak zijn de mensen die geloven dat iedereen in Nederland die wil en kan werken daar een kans voor moet krijgen.
Managers, collega’s, jobcoaches, medewerkers van UWV en gemeenten, leden van vakbonden en ondernemingsraden dragen hieraan bij vanuit hun eigen rol en betrokkenheid.

Auteurs: Yoram Bovenkerk (FNV Overheid), Maurice Tramper (CNV Overheid), Martin Pikaart (AVV), Jan Zwanenburg (CMHF) (red.)

Publicatiedatum: December 2017

Bron: website IPO

 

Media

Documenten