Artikel

Beleidskader Puccinimethode

Gemeenteraad 28 februari 2024

De Puccinimethode is de standaard voor het Amsterdamse straatbeeld en staat voor een kwalitatief goede, fysieke inrichting van alle Amsterdamse openbare ruimte. De standaard bestaat uit inrichtingsprincipes, profielen, materiaalkeuzes, objecten, technische details, groensoorten en groentoepassingen. Met deze standaard zorgen we ervoor dat de openbare ruimte in heel Amsterdam functioneel, veilig, duurzaam en samenhangend wordt ingericht. Zodat alle Amsterdammers kunnen rekenen op een prettige leefomgeving.

Behandeld in Gemeenteraad 28 februari 2024, Commissie Mobiliteit, Openbare Ruimte en Water 8 februari 2024

Behandelend ambtenaar: A.J.L. Oudshoorn, a.oudshoorn@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht commissie klik hier 

Voor meer informatie/voordracht Gemeenteraad klik hier 

Colofon
Actualisatie 2024
Opgesteld door directies V&OR en R&D
Gemeente Amsterdam puccinimethode@amsterdam.nl amsterdam.nl/puccini

Aanvullende informatie

Media

Documenten