Artikel

Beeldkwaliteitsplan Tuinen van West

De Tuinen van West bestrijken een circa 400 ha groot gebied met een duidelijke begrenzing. Dit Beeldkwaliteitplan geldt voor een groot deel van het gebied maar beslaat niet het geheel. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen het werkingsgebied en de zogenaamde beïnvloedingsgebieden. Alle gebieden die binnen de Tuinen van West liggen maar niet onder het werkingsgebied van het project vallen zijnop de kaart van het PvE in grijs aangegeven. Dit zijn: de Osdorperweg, het glastuinbouwgebied ten noorden langs de Raasdorperweg en de bedrijfsterreinen Luktemeer II en III, de begraafplaats Westgaarde en de woonwijk Geuzenveld West. Dit zijn de zogenaamde beïnvloedingsgebieden. Hiervoor worden vrijblijvende aanbevelingen gedaan in dit plan om de integraliteit van het hele gebied te waarborgen.

Het document inclusief bijlagen zijn onderaan deze pagina te downloaden.

Dit beeldkwaliteitplan is gemaakt in opdracht van de stuurgroep Tuinen van West (TvW), opdrachtgever namens de bestuurlijke coalitie tussen de Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer en Stadsdeel Osdorp. De projectgroep TvW is gedelegeerd opdrachtgever. In de opdrachtformulering wordt om een inhoudelijk zeer uitgebreid beeldkwaliteitplan gevraagd. Er is een expertteam gevormd met deskundigen vanuit de 2 stadsdelen voor de begeleiding van het opstellen van het plan. Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer is de trekker van deze expertgroep BKP en DRO zijn hierin de opdrachtnemer. Voor u ligt het resultaat.

Afbeelding credits

Header afbeelding: Tuinen van West

Icon afbeelding: Tuinen van West

Media

Documenten