Artikel

Pilot IRMAvote - OpenStad

Stemmen met IRMA

Vanuit het innovatiebudget van NL-DIGIbeter hebben de gemeenten Groningen, Amsterdam en de Radboud Universiteit een pilot uitgevoerd met digitaal stemmen voor burgerparticipatie platforms. Gekeken is of inwoners van de gemeenten op een voor hen gebruiksvriendelijke manier een stem konden uitbrengen op een selectie van plannen voor verbetering van de buurt waarin men woont.

In de pilot konden deelnemers een stempas ophalen door deze in hun IRMA-app te laden. Deze stempas konden zijn vervolgens éénmalig gebruiken om hun stem uit te brengen.
Het IRMA-proces voorziet in een controleslag waarbij bezoekers aan het einde van het project kunnen controleren of hun stem is geteld. Daar is in deze pilot niets mee gedaan.
Het stemproces is ontworpen door iHub, Radboud Universiteit in Nijmegen en onder naam 'IRMAVote' uitgebracht.

Uitvoering

  • UX Research: Radboud Universiteit
  • UX Design en realisatie: Mark Fonds, Marloes van Unen, Frank Filius en Niels Vegter

Rapport: 

Schermflow voor de pilot stemmen met IRMA

Conclusies en aanbevelingen

IRMA-vote is een geweldige waardevolle en nuttige uitbreiding voor het organiseren van burgerparticipatie. Onze aanbeveling is om in eerste instantie de flow van het stemmen te optimaliseren en zo eenvoudig mogelijk te maken. Een tweede optimalisatie is om ervoor te zorgen dat de uitleg van de werking van het proces toegankelijk wordt gemaakt zodanig dat men van het onderliggende proces kennis kan nemen als men daar behoefte aan heeft.

Toepasbaarheid

Omdat IRMA nog niet zo bekend is en nog geen grote adaptatie graad heeft, zullen mensen in het begin vaak de extra stappen moeten nemen om hun stempas op te kunnen halen. Dat zal zeker een drempel zijn en de participatiegraad beïnvloeden. Voor dit soort zaken geldt: hoe eerder je er mee begint, des te sneller raken meer mensen eraan gewend en wordt het als vanzelfsprekend.

In de rapportage zijn voorgestelde vervolgstappen beschikbaar.

Auteur: Mike Alders

Afbeelding credits

Header afbeelding: Stemmenflow IRMAVote

Icon afbeelding: Stemkaart

Media

Documenten