Collection (3)

Stageprojecten Academie van de Stad

In stageprojecten staat een breder, vaak complexer stedelijk vraagstuk centraal, gericht op de ondersteuning van (kwetsbare) doelgroepen of organisaties. Studenten met een relevante studieachtergrond lopen bij ons stage. Eerste- en/of tweedejaars stagiairs begeleiden jongeren, coachen vluchtelingen of helpen sportclubs. Ouderejaars stagiairs, de zogeheten studentcoördinatoren, begeleiden deze studenten, coördineren het project en onderhouden het contact met samenwerkingspartners. De jongerejaars studenten krijgen studiepunten, de ouderejaars studenten krijgen studiepunten en een stagevergoeding.

More information

Image credits

Header image: Deelnemer DigiCoach

Sort on: