Article

Analyse Circulaire Windturbines

Dit analyseverslag markeert het einde van de onderzoeksperiode naar circulaire windturbines van CircuLaw. De samenwerking op de casus ‘circulaire windturbines’ door Provincie Noord-Holland en Gemeente Amsterdam in deze test- en ontwikkelfase bleek zeer nuttig en vruchtbaar om meer inzicht te krijgen in de aard en dynamiek van een dergelijke samenwerking, en in wat het echt betekent om op dergelijke wijze met een circulaire keten aan de slag te gaan.

Op grond van de uitgevoerde analyse is gebleken welke bestaande instrumenten ingezet kunnen worden om het ontwerp, de productie en het gebruik van circulaire windturbines te vergroten.

Naast juridische instrumenten is het belang van samenwerking en kennisdeling belangrijk gebleken. Kennis van ontwerp met circulaire materiaalstromen en processen vergt ontwikkeling, financiële middelen en ruimte om te experimenteren. Deze ontwikkelingen komen de opschaalbaarheid van circulaire windturbines ten goede. Het gebruik van buyer groups, verbeterde beeldvorming en lobbyen kan daarbij een belangrijke, beleidsondersteunende rol spelen. Voor optimaal circulair beleid moeten de instrumenten en het beleid worden uitgewerkt en toegepast zodat anderen hiervan kunnen leren en de ideeën zo mogelijk kunnen overnemen. Meer aandacht voor circulaire bouwtechnische eisen, experimenten, samenwerking en kennisontwikkeling in de komende jaren draagt hopelijk bij aan versnelling van de circulaire transitie.

Auteur: Yarden Sela.

Behandelend ambtenaar: Arjan Hassing.

Image credits

Header image: Banner CircuLaw

Icon image: Circulaire Windturbines - CircuLaw

Media

Documents