Collection (6)

Sessie verlichting @ Science Park

Bijeenkomst 2 februari 2023

In deze collectie vindt u presentaties en onderzoek gepresenteerd tijdens de 'sessie verlichting' van de Academische werktafel Biobased Solutions Urban Ecology.

More information

  1. 9:30 uur

Opening vergadering, mededelingen

  • 09:40 uur

Hans Akkerman (gemeente Amsterdam) over het huidige lichtbeleid en lacunes

  • 10:10 uur

Kamiel Spoelstra over het effect van verlichting op de mens, vleermuizen en insecten (NIOO/KNAW)

  • 10:40 uur

Peter Grubben (ecoloog) over de natuurinclusieve/ licht maatregelen mbt programma kades en bruggen (IB)

  • 11:00-11:10

Pauze/uitwisseling

  • 11:10

Rasjied Sloot (docent en beheerder AP instituut) Anton Pannekoek Observatorium

  • 11:20

Marjolijn Heemstra (schrijfster, theatermaker) over de nacht van de nacht en onderzoek/activiteiten Vliegenbos

  • 11:50

Mededelingen/kleine toelichting

Marlies Hoek project verduurzaming, waar kan t licht uit?

Floor Hallema, (groene longen) lichtprojecten, betrekken van bewoners en (politieke) bewustwording.

  • 12:00

Volgende sessie: Het jaar van de Meervleermuis, input verzamelen. Leuke locatie?

Afronding

Image credits

Icon image: Light pollution | Creator: lucas Zimmermann | Copyright: Luma Photography

Sort on: