Article

De week van de digitale mensenrechten

In de week van Digital Rights Day vinden er in de hele stad activiteiten plaats die te maken hebben met digitale mensenrechten. Deze activiteiten worden georganiseerd door verschillende organisaties die zich bezighouden met de gevolgen van digitalisering, zoals Cybersoek, Hogeschool van Amsterdam, Pakhuis de Zwijger, Digital Rights House, OBA en de gemeente Amsterdam. We lichten hieronder een paar activiteiten uit. Voor het hele programma treft u onder de knop 'Meer informatie' de website van de Digital Rights Day. Alle activiteiten zijn gratis. Voor enkele activiteiten moet u zich wel even aanmelden.

digitale rechten - amsterdam.nl

Van de website van de gemeente Amsterdam:

Vraagt u zich wel eens af hoe het zit met uw privacy als u op straat wordt gefilmd door camera’s? En wat er met uw gegevens gebeurt als u een online formulier invult? Van 5 tot en met 11 december besteden we aandacht aan digitale mensenrechten. Tijdens deze week kunt u meer leren over uw online rechten, en over wat u zelf kunt doen om uw rechten te beschermen.

10 december is de Internationale Dag van de Mensenrechten. Rond die datum besteden we ook aandacht aan digitale mensenrechten in Amsterdam. Het gaat bij digitale mensenrechten over alle mensenrechten uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, maar dan in de context van de digitale, online wereld.

Iedereen moet mee kunnen doen

U kunt bij digitale mensenrechten dus denken aan het recht op privacy, maar ook aan het recht om mee te kunnen doen. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen toegang heeft tot de digitale wereld? Bijvoorbeeld voor het regelen van bankzaken.

Een greep uit het programma

Denk mee over camera’s in de openbare ruimte

De stad hangt vol met sensoren, zoals camera’s, geluidsmeters en verkeerstellers. De gemeente Amsterdam gebruikt deze sensoren om de stad veilig, schoon en leefbaar te houden. Daarbij is de privacy van inwoners heel belangrijk. Daarom werken we aan duidelijke richtlijnen over de inzet van sensoren.

In de week van Digital Rights Day nodigen we u graag uit om uw ideeën over sensoren op straat te delen. En welke rol u van de gemeente verwacht. We gebruiken uw ideeën om het beleid beter te maken.

Helpdesk op pad

Tussen 5 en 11 december is de helpdesk digitale mensenrechten elke dag te vinden in een ander stadsdeel in Amsterdam. De organisatie Digital Rights House gaat met u in gesprek over digitale mensenrechten, zoals uw veiligheid en privacy online, en of er behoefte is aan een speciaal punt voor hulp en informatie over digitale mensenrechten.

Digital Rights Talk

In Pakhuis de Zwijger kunt u naar een live bijeenkomst met initiatieven uit Amsterdam die zijn ontstaan om het belang van de burger te dienen in de digitale wereld. Er worden voorbeelden uit de praktijk gedeeld en organisaties vertellen hoe zij omgaan met het thema. Deelnemende organisaties zijn: Cybersoek, Digital Rights House, Amsterdam City Rights en Ombulance, Ombudsman Metropool Amsterdam.

Digital Rights Day Amsterdam

Dit is de derde keer dat de gemeente Amsterdam samenwerkt met Digital Rights House om rondom 10 december aandacht te vragen voor digitale mensenrechten. Digital Rights House is een stichting die onderzoek doet naar de status van de bescherming van de digitale rechten van burgers. Kennis en advies hierover wordt onder andere met de gemeente Amsterdam gedeeld. Met als doel om digitale rechten van Amsterdammers te beschermen in een snel digitaliserende samenleving.

 

Dit artikel is afkomstig van de website van de Gemeente Amsterdam.

Additional info

Image credits

Header image: digitale rechten - amsterdam.nl

Icon image: digitale rechten - amsterdam.nl