Article

Tussenrapportage - Agenda Digitale Stad

In maart 2019 is de Agenda Digitale Stad gepresenteerd aan de hand van drie hoofdambities: Vrije, Inclusieve en Creatieve Digitale Stad. In deze rapportage staan de activiteiten die worden ontplooid binnen de speerpunten van de Agenda Digitale Stad, die bijdragen aan het bereiken van deze ambities.

Behandelend ambtenaren: Sigrid Winkel en Jeffrey Boxem.

Image credits

Header image: Agenda Digitale Stad

Media

Documents