Article

Bachelorthesis: De aanpak van klimaatadaptatie op gebouwniveau

Door Thom Jansen

Hoe kan klimaatadaptatie worden samengevoegd binnen het verduurzamingsproces van Gemeentelijk Vastgoed in Amsterdam? Dat is de hoofdvraag en doel van dit onderzoek.

In de integrale aanpak die Gemeentelijk Vastgoed van Amsterdam hanteert voor het verduurzamen van haar vastgoedobjecten is klimaatadaptatie tot op heden onderbelicht. De technisch projectleiders en assetmanagers beschikken nog niet over richtlijnen voor het uitvoeren van klimaatadaptieve maatregelen.

In dit onderzoek wordt deze integratie gerealiseerd door een passende tool (applicatie) die risico’s van klimaatverandering op gebouwniveau inzichtelijk maakt en de technisch projectleiders en assetmanagers ondersteunt in de uitvoering van klimaatadaptieve maatregelen. Naar aanleiding van het onderzoek volgen enkele aanbevelingen aan het Gemeentelijk Vastgoed van de gemeente Amsterdam. In de thesis treft u ook een management samenvatting.

All rights reserved

Media

Documents