Article

Metropoolregio Amsterdam in Cijfers 2018

De meest recente economische verkenning voor de Metropoolregio Amsterdam staat vol goed nieuws. De economie draait op volle toeren: de bevolking groeit, het aantal banen neemt snel toe en de werkloosheid daalt. En op de korte termijn blijven de vooruitzichten gunstig. De regio Amsterdam behoort tot de sterkste regio’s van Europa. Tegelijkertijd geldt dat er voor de Metropoolregio Amsterdam, het samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, de Vervoerregio Amsterdam en gemeenten, op tal van terreinen werk aan de winkel is. Knelpunten op de arbeidsmarkt, onvoldoende (betaalbare) woningen, onzekerheid over werk en inkomen op de langere termijn voor een flink deel van de inwoners en de noodzaak van energietransitie zijn voorbeelden van de opgave voor de komende jaren. De gunstige economische vooruitzichten voor de komende jaren bieden kansen de sterke positie van de Metropoolregio te behouden en uit te bouwen.

De website www.metropoolregioamsterdam.nl biedt veel informatie over actuele ontwikkelingen. In deze publicatie is statistisch materiaal bijeengebracht over een reeks van jaren. Tezamen vormt het een basis voor analyse en beleidsvoorbereiding en voor succesvolle samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam.

Image credits

Header image: Data Canva.png

Media

Documents