Article

Oplossingsrichtingen voor congestie in middenspanningsnetten

De casus Buiksloterham-Zuid/Overhoeks Amsterdam

Congestie in elektriciteitsnetten komt steeds vaker voor, ofwel omdat er lokaal heel veel duurzame opwek wordt gerealiseerd ofwel dat er teveel vraag is naar elektriciteit. De beperking komt uit de beschikbare capaciteit van het bestaande elektriciteitsnetwerk. In Amsterdam is er voornamelijk beperking op basis van vraag (congestie levering). De eerste concrete beperkingen in het elektriciteitsnetwerk van Amsterdam werden op 24 juni 2021 door Liander gemeld in een vooraankondiging van verwachte congestie van het middenspanningsnet voor de regio Buiksloterham-Zuid/Overhoeks. Het middenspanningsnet is de verbindende schakel tussen het hoogspanningsnet en het laagspanningsnet.

Dit onderzoeksproject is gestart met de bedoeling om netbeheerder Liander en de gemeente Amsterdam te ondersteunen bij het zoeken naar oplossingsrichtingen en een korte termijn aanpak voor congestieproblemen. De oplossingen hiervoor moeten ook bruikbaar zijn als het congestieproblemen zich elders voordoen. Dit omdat verwacht wordt dat dit soort problemen zullen terugkeren in Amsterdam of andere stedelijke gebieden. De hier gepresenteerde analyse is het resultaat van de samenwerking van het Advanced Metropolitan Solutions Institute in Amsterdam (AMS Institute) en de onderzoeksgroep Intelligent Electric Power Grids (IEPG) van de Technische Universiteit Delft (TU Delft).

Lees hier de  vooraankondiging door Liander.  

De volgende onderzoekers hebben meegewerkt aan dit project:

Prof. Peter Palensky (TU Delft)
Associate Prof. Jose Rueda Torres (TU Delft)
Assistant Prof. Pedro Vergara (TU Delft)
Aleksandar Boričić, Ph.D. candidate (TU Delft)
Aihui Fu, PhD candidate (TU Delft)
Paul Voskuilen (AMS Institute)

Image credits

Header image: Overhoek Canva.png

Icon image: Overhoek Canva.png

Media

Documents