Article

Overzicht Kade als energiefabriek

Amsterdam heeft de ambitie om klimaatneutraal en aardgasvrij te worden. In de proeftuin wordt onderzocht of het haalbaar is om energie uit de gracht te halen om de aanliggende woningen te voorzien van warmte. Uit verkennend onderzoek is naar voren gekomen dat het concept technisch haalbaar is. Veel vragen over governance bleven onbeantwoord. Wie is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het onderhoud? Wie financiert de kosten? Welke locatie is geschikt? We gaan het verder uitwerken op twee aangewezen locaties voor verschillende typen grachten.

Image credits

Icon image: Gemeente Amsterdam - kades

Media

Documents