Collection (3)

R-LINK Project

Het R-LINK project heeft als doel het vinden van slimme oplossingen voor sociale en economische uitdagingen door middel van ruimtelijke transformaties via Community-Linked Incremental Urban Developments (CLIUDs). CLIUDs draaien om het concept van 'sociaal kapitaal verbinden' met de nadruk op de capaciteit van burgers om te communiceren met degenen met macht. Het blijft onduidelijk hoe deze steeds populairder wordende nieuwe initiatieven en allianties aansluiten bij de maatschappelijke en ruimtelijke vraagstukken van bereikbaarheid, stedelijke vitaliteit, inclusiviteit, duurzaamheid en economisch concurrentievermogen op de lange termijn. Er bestaan zelfs discrepanties tussen CLIUD's en het noodzakelijke schaalniveau, tijdschema en bestuur voor het oplossen van strategische stedelijke uitdagingen. Transformaties via CLIUD's beïnvloeden en bestrijden conventionele stadsontwikkelings- en bestuursmodellen, waardoor nieuwe handelingsperspectieven nodig zijn voor ambtenaren en andere beoefenaars van stedelijke ontwikkeling. R-LINK stelt voor om de kloof te overbruggen tussen de praktijk van grootschalige, strategische stedelijke ambities en beleid en die van de nieuwe allianties (overheid, markt of burgerinitiatief) voor CLIUDs.

Het R-Link project is een samenwerking tusse Hogeschool van Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, Hanzehogeschool Groningen, AMS Institute, Antea Group, Tertium, Rijckenberg Advies Stedelijke Ontwikkeling D&D, Pakhuis de Zwijger, Gemeente Groningen, Gemeente Amsterdam, Amsterdam Economic Board, Metabolic, Boeletuin, Park om de Hoek, Toentje en Ondernemersvereniging Tuinen van West onder leiding van Wageningen UR.

More information

Additional info

Image credits

Header image: Amsterdam-De-grachten-van-amsterdam.jpg | iha

Sort on: