Project

G4 overleg circulariteit

Lobbyagenda voor circulair bouwen (besloten)

Nederland heeft de ambitie om in 2050 volledig circulair te zijn. De opgave is gigantisch terwijl er nog veel onbekendheid en onzekerheid is over de exacte invulling. Ook zijn er diverse belemmeringen (o.a. verdienmodellen, ketensamenwerking en wet- en regelgeving) die grootschalige toepassing nu nog in de weg staan. Met de vier grootste gemeenten in Nederland willen we in dit netwerk kennis en ervaringen delen op het gebied van circulariteit en een gezamenlijke (lobby)agenda maken richting de landelijke en Europese politiek. De focus van de G4-werkgroep ligt daarbij de komende tijd vooral op circulair bouwen.

Voor meer informatie over het G4 overleg circulariteit kunt u contact opnemen met Jeroen van der Waal van de gemeente Amsterdam.

Sort on: