Article

Bevlogen grenzenwerk, begrensde nabijheid

Evaluatief onderzoek kennisinfrastructuur Rotterdam

Het is hard nodig om in de grote stad ruimte en tijd te maken voor ontmoeting, uitwisseling en samenwerking tussen wetenschap, beleid en praktijk. Deze ambitie blijkt vaak moeilijk te realiseren of langdurig te organiseren. Om deze redenen is er de afgelopen tien jaar geïnvesteerd in het opbouwen van een kennisinfrastructuur in Rotterdam, waarbij verschillende gemeentelijke clusters en faculteiten van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) als belangrijkste partijen zijn betrokken.

De verworvenheden, lessen en uitdagingen van dit bevlogen grenzenwerk in Rotterdam dienen ter lering en inspiratie voor bestaande of nieuwe samenwerkingen elders. Op deze pagina treft u het volledige evaluatierapport en de samenvatting.

Media

Documents