Article

GroenplatVorm Zuidoost, op weg naar een voedselwerkplaats

Presentatie van Rizairis Núñez-Lacroes en Annet van Hoorn

GroenplatVorm Zuidoost is begonnen als een groep enthousiaste ondernemers die door Zuidoost is gegaan om te kijken naar groene plekken en die samen met elkaar te verbinden en de mensen met groen te verbinden. Als GroenplatVorm zijn er al veel initiatieven en projecten opgezet.

Zuidoost heeft een diverse bevolking, ruim opgezette wijken en er is veel groen aanwezig. Echter zijn er veel bewonersinitiatieven die vanwege verschillende redenen niet succesvol zijn.

Het is belangrijk om gezonde voeding meer aan het licht te brengen in Zuidoost. Door corona is er een momentum gekomen om aan die voedseltransitie te werken en de hele keten te verbinden in het stadsdeel vanuit het platform. Om dit voor elkaar te krijgen zal er gewerkt worden aan een samenwerkingsverband tussen groepen consumenten en producenten. De volgende stap hierin is om verschillende partijen bij elkaar te brengen om de mogelijkheden van lokale voedselgemeenschappen te verkennen.

Brainstorm: Samen leren in de Voedselwerkplaats Zuidoost
Als laatste onderdeel van de bijeenkomst vond er in breakout rooms een brainstorm plaats. Hierbij stond centraal hoe een voedselwerkplaats/voedselgemeenschap bij kan dragen aan de voedseltransitie, gezien de barrières die de initiatieven in Zuidoost ervaren.

Tijdens deze brainstorm zijn er drie soorten ‘leren’ verder uitgedacht:

  • Leren binnen: hoe kun je leren binnen een concreet initiatief over lokaal toepasbare kennis? Focus lag ook op reflecteren en samen leren over uitdagingen.
  • Leren tussen: hoe kun je op een effectieve manier ervaringen uitwisselen en leren van elkaars context? Hoe kun je met elkaar verbinden en een groter geheel vormen?
  • Leren van: hoe kun je barrières oppakken? Hoe kun je leren van wat er in een initiatief gebeurt voor beleid, stadsplanning, grote bestaande bedrijven etc.

De uitkomsten van de brainstorm binnen de drie soorten ‘leren’ waren als volgt:

Breakout room ‘leren binnen”

Het is belangrijk om eerst in een mindset van ‘leren’ te komen, voordat je daadwerkelijk kunt gaan leren. Veel betrokkenen zijn veelal bezig met ‘doen’ en werken richting een doel, dus leren is daar niet automatisch een onderdeel van.

Breakout room ‘leren tussen’

Het is belangrijk om aan wederzijds vertrouwen te werken om samen te kunnen gaan werken, en om de gemeenschappelijke deler op te zoeken van ieders’ eigen visie en prioriteiten – een gemeenschappelijke deler die voldoende ruimte laat voor ieders’ eigenheid maar wel gedeeld probleemeigenaarschap creëert.

Breakout room ‘leren van’

Het is belangrijk om te werken aan wederzijds vertrouwen, met name in de context van veelal verstoorde relaties tussen actieve bewoners van een buurt en vertegenwoordigers van de gemeente. Dit is een proces van lange adem, waarbij eerlijkheid – ook als de waarheid misschien niet altijd zo fijn is – en elkaars’ visie op de zaak serieus nemen centrale elementen zijn.

 

 

 

 

Image credits

Header image: Bron: commons.wikimedia.org.jpg

Media

Documents