Article

De rol van Living Labs in de voedseltransitie

Presentatie van Barbara Regeer (Athena instituut VU)

Er worden steeds meer plekken gecreëerd waarin samen wordt gewerkt, geleerd en kennis wordt gegenereerd. Living Labs zijn daar een heel concreet voorbeeld van. Met een focus op transformatie dienen Living Labs als een ‘plek’ waarin verschillende partijen - burgers, bedrijven, kennisinstellingen en overheden - gezamenlijk werken aan innovatieve oplossingen voor complexe maatschappelijke uitdagingen, in een levensechte setting. Op die manier kan er met elkaar geëxperimenteerd worden buiten de reguliere routines, praktijken en afspraken.

Onderzoek en innovatie speelt een belangrijke rol in de transformatie van ons voedselsysteem. Doordat onderzoek en innovatie de urgentie van de transformatie helder maakt dient het automatisch als aanjager voor transformatie. Daarnaast kunnen onderzoekers ook een rol spelen in het bij elkaar brengen van partijen, experimenteren en reflecteren.

Het proces van een Living Lab bestaat uit verschillende activiteiten:
- Identificeren en mobiliseren van stakeholders
- Analyse van het voedselsysteem
- Visie-vorming
- Co-design van acties/interventies/pilots
- Experimenteren (een van de belangrijkste aspecten)
- Duurzame verankering van innovaties en lessen (hoe kan het opgeschaald worden?)

Door een Living Lab met verschillende soorten stakeholders te organiseren, die vanuit verschillende takken zijn betrokken binnen het voedselsysteem, kan er op meerdere niveaus worden gewerkt en geleerd.

Presentatie gegeven door Barbara Regeer (Athena instituut VU)

Afbeelding banner: https://commons.wikimedia.org/

Image credits

Header image: Bron: commons.wikimedia.org.jpg

Media

Documents