Article

Raadsinformatiebrief Kansenongelijkheid

Voortgang tegen Kansenongelijkheid

Het tegengaan van kansenongelijkheid is één van onze topprioriteiten. Al voor de coronacrisis zetten we ons hier stevig voor in, samen met onze maatschappelijke partners, Amsterdammers, kennisinstellingen en het Rijk. Nu is deze prioriteit belangrijker dan ooit. De coronacrisis raakt onze stad hard. Het vergroot de ongelijkheid en verdiept de tweedeling. De sociale gevolgen en gezondheidseffecten van de crisis zijn ongelijk verdeeld over de stad. Ze zullen naar verwachting nog jarenlang merkbaar zijn.

Zie hieronder de raadsinformatiebrief aan de leden van de gemeenteraad van Amsterdam

Bron: Gemeente Amsterdam - Raadsinformatiebrief

Klik hier en hier voor de infographics over kansenongelijkheid 

Image credits

Icon image: CFO Dive - Diversity

Media

Documents