Article

Amsterdam Veilig en Leefbaar 30kmu

Commissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid - 9 september 2021

Het streven is vanaf 2023 voor alle wegen in stedelijk gebied in Amsterdam in principe een maximumsnelheid van 30 km/u te hanteren. Amsterdam werkt sinds de jaren negentig met allerlei maatregelen aan verbetering van de leefbaarheid en de verkeersveiligheid. Tegelijkertijd willen we dat de stad goed bereikbaar blijft, ook voor auto’s. Met 30 km/u in de stad sluiten we aan bij een landelijke en internationale trend, gericht op een betere balans tussen de verkeersfunctie en de verblijfsfunctie van straten. Uiteindelijk willen we dat een snelheid van 30 km/u in een stedelijke omgeving normaal is en normaal wordt gevonden. We sturen op het gedrag van de weggebruiker met de invoering van een nieuwe norm en stevige communicatie van deze norm.

Behandeld in Commissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid - 9 september 2021

Behandelend ambtenaar: V en OR, Wiard Kuné,w.kune@amsterdam.nl V en OR, Max Niekus,max.niekus@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

Additional info

Media

Documents