Article

Nachtcultuur in Amsterdam

Gemeenteraad 6 oktober 2021

Met deze nachtvisie geeft het college van Amsterdam de nachtcultuur in de eerste plaats de erkenning die zij verdient. Als eerste stad in Nederland formuleren we een integrale visie op de waarde en het belang van nachtcultuur voor de stad. Hiermee volgen we in de voetsporen van andere steden met een lange traditie van een brui-sende nachtcultuur, zoals Berlijn, Londen en New York.Het doel van deze visie is om de belangrijkste thema’s voor de sector en de stad te inventariseren, zodat we nu en in de toekomst de nachtcultuur steviger en meer inte-graal kunnen borgen in het gemeentelijk beleid. Dit betreft zowel kunst en cultuur als tal van andere beleidsterreinen, zoals diversiteit, stedelijke ontwikkeling, economie, verkeer, gezondheid en de openbare orde. Het college biedt met deze nachtvisie de – soms onzichtbare of onbekende – nachtcultuur een podium om aan te geven waar behoefte aan is voor de ontwikkeling van een bloeiende professionele sector in de toekomst. Daarnaast geeft de nachtvisie een overzicht van het huidige veelzijdige en omvangrijke beleid dat betrekking heeft op de nacht in Amsterdam. Het onderzoek Waarde van de kleine uurtjes (2021) in opdracht van de gemeente uitgevoerd door Atlas Research (voorheen Atlas voor gemeenten) vormt een belangrijk onderdeel van de inventarisatie en is een onderbouwing voor de economische waarde van de nachtcultuur

Behandeld in Gemeenteraad van 6 oktober 2021 en Commissie Kunst, Diversiteit en Democratisering 1 september 2021

Behandelend ambtenaar: Kunst en Cultuur, Julie Croiset van Uchelen, j.croiset@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

Voor meer informatie Gemeenteraad 6 oktober klik hier

Bron Nachtcultuur: Uitgave Gemeente Amsterdam

Cluster Ruimte en EconomieAfdeling Kunst en Cultuur

Tekst en samenstelling: Team Nachtvisie

Bron De waarde van de kleine uurtjes

Atlas voor gemeenten is een onafhankelijk onderzoeksbureau dat zich bezighoudt met het beantwoorden van stedelijke, sociale en economische vraagstukken.

Additional info

Media

Documents