Article

HvA teacherslab

Op 25, 26 en 27 januari 2001 gaan alle docenten en een groot aantal medewerkers
(meer dan 1000 mensen) deelnemen aan een intensieve denktank -een Teacherslab-
over de toekomst van het onderwijs. De 18.000 studenten van de Hogeschool van
Amsterdam doen tijdens het Teacherslab opdrachten buiten de deur.

 

De Hogeschool van Amsterdam (19.000 studenten in meer dan 70 opleidingen) heeft
sinds 1996 het onderwijsconcept "leren leren", het onderwijsconcept van de
informatiesamenleving, breed ingevoerd. De studenten zijn zelf verantwoordelijk
voor het vormgeven van hun leerproces - ze leren te leren, en de docent en de
onderwijs-organisatie faciliteert hen daarbij. Dit heeft geresulteerd in
allerlei vormen van projectonderwijs, nieuwe relaties en combinaties tussen de
student, het beroepenveld en het bedrijfsleven, nieuwe docentrollen en nieuwe
onderwijsvormen zoals simulatiegames.

Er is gekozen om het onderwijsconcept leren leren in te voeren en niet direct
op grote schaal van ICT gebruik te maken; de Hogeschool van Amsterdam heeft
zich eerst conceptueel in de inhoudelijke perspectieven van de
informatiesamenleving verdiept, alvorens de media die daarbij horen - en die
nogal aan verandering onderhevig zijn - erbij te halen.

Image credits

Header image: hvabanner.jpg

Media