Article

Lekker Gezond! - Een integrale voedingsinterventie op scholen – evaluatie van de Jump-in aanpak

Jump-in – tegenwoordig geïntegreerd in de Gezonde School Amsterdam- ondersteunt Amsterdamse basisscholen om een gezonde school te worden waarbij gezond beweeg- en eetgedrag onder leerlingen wordt gestimuleerd en de norm wordt. Het programma-onderdeel gericht op beweging is in vorig onderzoek van VUmc en GGD effectief bewezen (De Meij en collega’s, 2014). Het huidige onderzoek omvat een uitgebreide evaluatie (2016 - nu) van het effect van het gezonde voedingsbeleid is op het voedingsgedrag van kinderen op school en thuis. Dit bekijken we d.m.v. subjectieve methoden door ieder jaar van de studie vragenlijsten bij ouders en kinderen af te nemen en via objectieve methoden door foto’s van het eten en drinken te maken dat zij mee naar school nemen.
Zowel in de school- als in de thuissituatie wordt onderzocht wat het effect van het gezonde voedingsbeleid is op de consumptie van water, suikerhoudende dranken, melk, fruit, groenten, snacks en volkoren brood. Ook brengen de onderzoekers in kaart aan welke randvoorwaarden moet worden voldaan om het gezonde voedingsbeleid succesvol te kunnen implementeren en welke lessen er kunnen worden getrokken uit de huidige adoptie-, implementatie-, en borgingsprocessen. Een uitgebreide beschrijving van de opzet van dit onderzoek is te vinden in het Engelstalige artikel (link https://www.mdpi.com/1660-4601/17/4/1145). Momenteel (juni 2021) wordt gewerkt aan de uitwerking en publicatie van de resultaten van dit evaluatieonderzoek.

Dit project is in samenwerking met:

Amsterdam UMC (locatie VU Medisch Centrum)

Sarphati Amsterdam

 

Verwachtte publicatiedatum:

2022

 

Publicatie:
• Takens, F. et al. The Unique Extended Selection Cohorts Design for the Evaluation of the School-Based Jump-In Intervention on Dietary Habits: A Study Protocol. Int. J. Environ. Res. Public Health 2020, 17(4), 1145; https://doi.org/10.3390/ijerph17041145

 

Auteur(s):

Froukje Takens, Vincent Busch, Joanne Ujcic-Voortman, Mai Chinapaw

 

Projectleider:

Prof. dr. Mai Chin A Paw (m.chinapaw@amsterdamumc.nl)

 

Contactpersoon AAGG:

Vincent Busch (vbusch@ggd.amsterdam.nl)

All rights reserved

Additional info

Media

Documents