Article

Lerarenagenda 2020 voortgangsrapportage

Commissie Werk, Inkomen en Onderwijs 1 september 2021

Lerarenagenda ‘Liever voor de klas’ versterkt door het Noodplan. Het lerarentekort heeft enorme impact op de scholen, ouders en leerlingen. In het primair onderwijs zijn de tekorten nog altijd het grootst. Hierbij is het tekort op scholen met veel kinderen met een risico op onderwijsachterstand groter dan bij scholen met nauwelijks kinderen met een risico daarop. In februari 2020 zagen we het tekort in het primair onderwijs afnemen naar een gemiddeld tekort van ruim 10%. In het voortgezet onderwijs raakt het lerarentekort specifiek een aantal tekortvakken, zoals wiskunde, natuurkunde en Frans. Op dit moment is het tekort circa 12,5% en de prognoses laten zien dat het lerarentekort de komende jaren verder toeneemt, mede door de pensionering van een grote groep leraren.

Behandeld in Commissie Werk, Inkomen en Onderwijs 1 september en 23 juni 2021

Behandelend ambtenaar: OJZ/afdeling onderwijs, Puck Euwe, p.euwe@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

Additional info

Media

Documents