Collection (2)

Publicaties House of Skills

House of Skills is een netwerk- en kennisorganisatie in de Metropoolregio Amsterdam en is een programma van Amsterdam Economic Board. In dit publiek- privaat samenwerkingsverband werken bedrijfsleven, brancheorganisaties, werknemers- en werkgeversorganisaties, onderwijs- en kennisinstellingen en gemeenten nauw samen. Doel is de transitie naar een meer op skillsgerichte onderwijs- en arbeidsmarkt te versnellen om zo de intersectorale arbeidsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking te vergroten. Daarvoor ontwerpt House of Skills skillsprogramma’s (waaronder het opzetten van loopbaanpaden, instrumenten, trainingen en workshops) om kennis te ontwikkelen en toe te passen.

More information

Image credits

Icon image: Logo.JPG

Sort on: