Article

Resultaten Unlock Stage Entertainment

Deze pilot verkent welke corona-maatregelen in het theater in verhouding staan tot 1)
de gezondheid (besmettingsrisico) 2) de beleving van de bezoeker en 3) de praktijk en
het rendement van het theater. Met andere woorden: hoe richt je een theater(bezoek)
nu zo in dat deze voor iedereen van waarde blijft?

Image credits

Icon image: Unlock stage entertainment

Media

Documents