Article

MRA Internationale topregio met hoge leefkwaliteit

Gemeenteraad 4/5 november 2020

De MRA Agenda 2020-2024 is opgesteld in de periode vóór het coronavirus zich manifesteerde.
Hoewel de coronacrisis een enorme impact heeft op de samenleving, zijn de effecten ervan nog niet helemaal te overzien. De ambities in de MRA Agenda hebben daardoor een ander vertrekpunt gekregen. Op een aantal onderdelen zal de uitvoering moeten worden aangepast aan de veranderende situatie en op andere onderdelen kan het werk aan programma’s en projecten doorgaan zoals gepland. Het werkplan voor 2021 is het eerste dat is gebaseerd op de nieuwe MRA Agenda. Deze agenda kent een andere structuur dan de vorige. De overkoepelende ambitie van de MRA-samenwerking is een ‘internationale topregio met een hoge kwaliteit van leven door te investeren in een toekomstbestendige en evenwichtige metropool’.

Behandeld in Gemeenteraad 4/5 november 2020

Behandelend ambtenaar: Sophie Meijer, sophie.meijer@amsterdam.n

Voor meer informatie klik hier

Additional info

Media

Documents