Collection (2)

AWV: De rol van de consument (22-09-2020)

Academische werkplaats voedsel

In navolging op de online workshop ‘Ons voedselsysteem in Amsterdam en de regio in 2040’ (14 mei), heeft de eerste openbare academische werkplaats voedsel plaatsgevonden op 22 september 2020. Deze is georganiseerd door de gemeente Amsterdam en de VU (City Lab Amsterdam van het FIT4FOOD2030 project (https://fit4food2030.eu/partner/athena-institute-and-science-shop/)).

Tijdens de eerste academische werkplaats stond het volgende thema centraal: ‘de rol van de consument in de transitie naar een sociaal, gezond en duurzaam voedselsysteem’.

Drie sprekers van de VU hebben tijdens de academische werkplaats de rol van de consument in de voedseltransitie vanuit verschillende invalshoeken belicht. De drie thema’s die zij bespraken waren:
1 Towards healthier food habits in children: Combining a participative and environmental approach door prof. dr. ir. Jaap Seidell (Gezondheidswetenschappen, Youth & Lifestyle),
2 The urgency of a protein transition door prof. dr. Harry Aiking (Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM)) en
3 Citizen engagement in the food transition door dr. Frank Kupper (Athena Instituut).

Academische werkplaatsen
Gemeente Amsterdam werkt met de Amsterdamse en regionale kennisinstellingen samen in diverse academische werkplaatsen. Doel is daarbij om kennis uit te wisselen en de samenwerking tussen onderzoek, praktijk, en beleid te versterken om zo gezamenlijk actuele thema’s binnen de stad en regio aan te pakken. Voedsel is één van de kernthema’s die opgepakt worden binnen de academische werkplaatsen. Elke bijeenkomst organiseert één van de aangesloten instellingen een inleiding op een voedselthema, waar na ruimte is voor vragen en een gefaciliteerde discussie zal plaatsvinden.More information

Image credits

Header image: Bron: pexels.com

Icon image: voesel.jpg!d

Sort on: