Article

MSc Thesis VU - Aanpak en preventie van slachtofferschap van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij meisjes in stadsdeel Amsterdam Nieuw-West

Door Annelies Oppelaar

Huidig onderzoek richt zicht op de vraag welke handvatten geboden kunnen worden op het gebied van de aanpak en preventie van slachtofferschap van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij meisjes in stadsdeel Amsterdam Nieuw-West. De hoofdvraag en bijbehorende deelvragen luiden dan ook als volgt:

Welke handvatten kunnen geboden worden voor de aanpak en preventie van slachtofferschap van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij meisjes in Stadsdeel Amsterdam Nieuw-West?

Masterthesis Interventiecriminologie

Faculteit Rechtsgeleerdheid

Datum: 18-11-2015

Annelies Oppelaar

Media

Documents