Article

Parkeermaatregelen Amsterdam Noord 2018

Commissie Infrastructuur en Duurzaamheid 20 december 2017

Amsterdam-Noord groeit hard. De komende jaren neemt het aantal inwoners van Noord toe van circa 93.000 in 2016 naar circa 125.000 in 2040, waarbij in 2020 de 100.000 grens al wordt gehaald. (OIS, 2016). Ook het aantal banen en bezoekers neemt toe. Vanaf 2018 gaat de Noord-Zuidlijn rijden. Maar dat is niet genoeg om Noord bereikbaar te houden. Hiervoor zijn aanvullende maatregelen nodig. We werken al hard aan Sprong over het IJ, om de verbinding met de rest van de stad op orde te krijgen. Ook onderzoeken we of het wegennetwerk van Noord goed voorbereid is op de toekomst met de netwerkstudie Noord. Om de verdere verstedelijking van Noord goed op te vangen, kijken we ook naar het parkeren in Noord.

Behandeld in Commissie Infrastructuur en Duurzaamheid 20 december en 6 december 2017

Behandelend ambtenaar:David Madja, d.madja@amsterdam.nl

Voor meer  klik hier

Additional info

Media

Documents