Article

Staat van de stad 2019: Mobiliteit

Deze rapportage, De Staat van de Stad Amsterdam 2019, beschrijft hoe de stad ervoor staat op tal van terreinen. Dit hoofdstuk beschrijft de huidige stand van zaken en ontwikkelingen rond de mobiliteit in Amsterdam.

Het groeiend aantal Amsterdammers, bezoekers en toeristen dat zich verplaatst in Amsterdam, zet de schaarse openbare ruimte in de stad onder druk. Om de stad bereikbaar en veilig te houden en de openbare ruimte toegankelijk en aantrekkelijk, worden door de gemeente Amsterdam keuzes gemaakt en maatregelen getroffen. Dit hoofdstuk beschrijft de huidige stand van zaken en ontwikkelingen rond de mobiliteit in Amsterdam.


Auteur: Merijn Heijnen

Bron: data.amsterdam.nl

Additional info

Image credits

Header image: Banner_OIS_rood

Media

Documents