Article

Staat van de Stad 2019: Gezondheid

Deze rapportage, De Staat van de Stad Amsterdam 2019, beschrijft hoe de stad ervoor staat op tal van terreinen. Dit hoofdstuk bespreekt de staat van de gezondheid van de Amsterdammers.

Gezondheid speelt een belangrijke rol in participatie. Fysieke en psychische beperkingen kunnen immers participatie belemmeren. Omgekeerd kan participatie, zoals het actief zijn in de maatschappij, de gezondheid bevorderen. Hoe staat het ervoor met de fysieke en psychische gezondheid van Amsterdammers, en welke verschillen zien we daarin tussen groepen? En hoe vaak ontvangen zij informele hulp en gemeentelijke zorgvoorzieningen? Deze vragen staan in dit hoofdstuk centraal.

Auteurs: Francien Meester, Daan Schmitz & Idske de Jong

Bron: data.amsterdam.nl

Additional info

Image credits

Header image: Banner_OIS_rood

Media

Documents