Article

Cultuurhistorische verkenning Oosterpark

In dit onderzoek zijn de kenmerkende kwaliteiten van het park benoemd. Deze kwaliteiten zitten op verschillende schaalniveaus: de grotere context van Amsterdam-Oost, de routes en lange lijnen in het gebied, het parkontwerp, de aanhechting van het park op de stad en de bebouwing in en om het park. Door de cultuurhistorische waarden te beschrijven en te preciseren ontstaat een (hopelijk inspirerend) afwegingskader voor keuzen over de toekomst van het park.

Dit onderzoek werd uitgevoerd door SteenhuisMeurs BV te Schiedam (voorheen Urban
Fabric en Steenhuis stedenbouw/landschap) in opdracht van Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer.

Projectteam:
Prof. dr. ir. Paul Meurs, drs. Lara Voerman

Image credits

Header image: R&D, J. Huisman

Icon image: Stadsarchief Amsterdam

Media

Documents