Article

Visie verdubbeling Oosterpark

Het Oosterpark is één van de populairste Amsterdamse buurt/stadsparken. In de nabije toekomst zal overal in Amsterdam het parkbezoek alleen maar toenemen, zoals het Grote Groen Onderzoek aantoont. Sinds 1996 is het parkbezoek bijna verdubbeld. De afgelopen jaren hebben twee parken in Oost-Watergraafsmeer een metamorfose ondergaan: Park Frankendael en begraafplaats De Nieuwe Ooster. Beiden zijn ruimer opgezet en verfraaid. Dit heeft veel waardering geoogst in de buurt en in de stad. Het stadsdeel wil deze trend voortzetten in het Oosterpark, en ziet de mogelijkheid om het park op te rekken tot aan de Mauritskade. Hiermee kan een ‘Verdubbeling van het Oosterpark’ ontstaan.

De visie is gericht op het creëren van één Oosterpark door de terreinen in de noordrand openbaar toegankelijk te maken. Het terrein achter de hekken wordt bij het park betrokken en er komt één parkhek rondom het hele park. Door een aantal ontwerpingrepen zoals verschuiving van programma, aanpassen van het padenverloop, vergroten van de toegankelijkheid en beplantingsopzet, wordt het noordelijke deel naadloos verweven met het zuidelijk deel. Er ontstaat een verdubbeling van het areaal van het Oosterpark.

Opdrachtgever: Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer
Stedenbouwkundige: Kari Stötzer, Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer

Image credits

Header image: R&D, J. Huisman

Icon image: www.wikipedia.org

Media

Documents