Article

Values for surviving the global syndemic

By Lieke van Houtum, Siegnella Concincion, Vincent Busch & Karen den Hertog

Obesitas, ondervoeding en klimaatverandering zijn drie pandemieën die de mensheid wereldwijd bedreigen. In 2019 verklaarde de Lancet Commissie voor Obesitas dat deze drie pandemieën samen een mondiale syndemie vormen – ze spelen zich op hetzelfde moment op dezelfde plaats af, ze hebben een onderlinge wisselwerking waardoor complexe gevolgen ontstaan, en ze hebben gemeenschappelijke onderliggende maatschappelijke oorzaken.1 Welke waarden maken het mensen, gemeenschappen, professionals, beleidsmakers en onderzoekers mogelijk om op een zinvolle manier te overleven in een omgeving die obesogeen is, waar voedselonzekerheid heerst en die de uitstoot van broeikasgassen bevordert?

Authors:

Lieke van Houtum

Siegnella Concincion

Vincent Busch

Karen den Hertog

All rights reserved

Image credits

Header image: banner.png

Icon image: tekening_syndemic.PNG

Media

Documents