Article

Straatlabs Smaragdplein

STBY voor Stadsdeel Zuid

De centrale vragen in dit onderzoek
• Hoe ervaren mensen die het plein regelmatig gebruiken de ruimte?
• Wat zijn de meest positieve/negatieve punten? Welke verbetersuggesties
zijn er?
• Waar liggen mogelijkheden om, als pleingebruikers en stadsdeel
gezamenlijk, het plein te versterken?

Reflectie op het heden en een blik op de toekomst
Na een roerige tijd in de buurt, en gezamenliike inspanningen van vele partijen, is de sociale situatie in de buurt aanzienlijk verbeterd en is de suggestie opgekomen of het Smaragdplein als fysieke omgeving niet eens aan een opknapbeurt toe is.

Exploratie vanuit buurtbewoners en betrokkenen
Het Stadsdeel heeft een participatiedoelstelling waarin het ophalen van signalen van bewoners, bezoekers en ondernemers een belangrijke stap is in het ontwikkelen en afwegen van nieuwe plannen.
Het Stadsdeel wilde graag samen met de betrokkenen uit de buurt een eerste inventarisatie maken van wensen en behoeften. De uitkomsten van de Straatlabs worden gebruikt als input voor het nader uitwerken van een advies over de scope en fasering voor mogelijke aanpassingen van het plein door de Stadsdeel.

Additional info

Image credits

Header image: Straatlab_Smaragdplein_STBY_2018.png

Icon image: Straatlab_materialen_STBY_2018.png

Media

Documents