Article

Meer ruimte voor voetgangers

STBY voor Stadsdeel Zuid

Het wordt steeds drukker in Amsterdam. De stadsdelen hebben zich in de afgelopen jaren ingezet om de situatie te verbeteren voor fietsers en automobilisten, maar de voetgangers zijn tot nu toe minder goed onder de aandacht geweest. Daar komt nu verandering in. Stadsdeel Zuid heeft STBY gevraagd om input te leveren en advies te geven voor het nader uitwerken en meer praktisch handen en voeten geven van het beleidskader ‘Ruimte voor de voetganger’.
De centrale vraagstelling is: ‘Hoe kunnen we het gebruik van de stoep en de straat verbeteren zodat voetgangers meer ruimte krijgen?’

Image credits

Header image: Gerard_Doustraat_STBY-01.png

Icon image: Voetgangers_Amstelveenseweg_STBY.png

Media

Documents