Article

Bereik voorzieningen onder werkende minima relatief laag

Van alle Amsterdamse huishoudens met werk in loondienst als belangrijkste bron van inkomen behoort in 2016 4% tot de minima. Minimahuishoudens leven van een laag inkomen (tot 120% van het wettelijk sociaal minimum) en hebben weinig vermogen (tot de bijstandsnorm). Van de huishoudens die leven van een eigen bedrijf is datzelfde jaar 12% minima.

Image credits

Icon image: 42035-190129-beethovenstraat-oversteek-2930.jpg