Article

Citizen-Driven Positive Energy Districts in Amsterdam, Bilbao and beyond: ATELIER

AmsTErdam BiLbao CItizen DrivEn SmaRt cities

ATELIER is een ambitieus smart city project waarin Amsterdam en Bilbao een energieleverende wijk (PED – positive energy district) realiseren, in samenwerking met kennisinstellingen en private partijen, om tot een structurele impact te komen op het energiesysteem in de stad. Daarnaast maken zes fellow cities deel uit van het project: Riga, Kopenhagen, Budapest, Bratislava, Krakow en Matosinhos zullen de innovatieve oplossingen op termijn implementeren in hun eigen stad.

 

Resultaten voor Amsterdam
In Buiksloterham zullen de projectlocaties Republica en Poppies worden ontwikkeld; ca 20.000m2 vloeroppervlak met zowel woningen, als commerciële voorzieningen waaronder een hotel en restaurant met parkeerplaatsen. Hier wordt een Buiksloterham energy community gerealiseerd door een aantal baanbrekende, bestaande lokale energiegemeenschappen te verbinden tot een energie positieve wijk. De bewoners zullen deel uitmaken van een lokale energie markt waar zij zelf duurzaam opgewekte energie (of bespaarde elektriciteit) kunnen verhandelen via een lokaal digitaal platform met de buurt. Hiervoor zijn tal van technische innovaties nodig die op deze schaal nog niet bestaan. Activiteiten richten zich onder meer op coördinatie van lokaal aanbod, opslag en vraag, peer-to-peer energie-uitwisseling en actief betrekken van burgers en andere stakeholders. Deze lokale energiemarkt zal gekoppeld worden aan het lokale net, ook elektrisch vervoer zal worden meegenomen (smart mobility hub). Tevens wordt op de locatie ook gebruik gemaakt van nieuwe sanitatie, die gekoppeld zal zijn aan warmtewinning. Hier gaat het sluiten van kringlopen hand in hand met duurzame energieopwekking. Er wordt o.a. samengewerkt met de technische partner Spectral voor het ontwerpen en implementeren van de smart grids. 

City Vision 2050
Daarnaast is de ontwikkeling van een ambitieuze stedelijke visie tot 2050 onderdeel van dit project, de visie gaat zich richten op de interactie van energie met de brede ontwikkeling van de stad. Het betreft als het ware een doorontwikkeling van de Routekaart Klimaatneutraal naar 2050 in samenhang met een bredere stadsvisie. Dit sluit goed aan bij de doelen van de Structuurvisie en de verdere uitwerking van de Routekaart. Alle acht deelnemende steden zullen een City Vision opstellen in het kader van ATELIER.

Meer informatie: smartcity-atelier.eu

-
Aan ATELIER is een Europese Horizon2020 subsidie toegekend van 19,5 M euro. Het project is 1 november 2019 gestart en heeft een looptijd van vijf jaar. Het volledige consortium bestaat uit 30 partners uit 11 landen.

Coördinator: City of Amsterdam (NL)
Partners: City of Bilbao (SP) Tecnalia (SP) TNO (NL) Cartif (SP) De Waag Society (NL) Amsterdam University of Applied Sciences (NL) Paul Scherrer Institute (SW) Steinbeis-Europa-Zentrum (GE) City of Budapest (HU) City of Matosinhos (PO) City of Riga (LT) City of Copenhagen (DK) City of Bratislava (SK) City of Krakow (PL) DEUSTOTECH (SP) Cluster de Energía (SP) IBERDROLA (SP) TELUR (SP) EVE (SP) SPECTRAL (NL) Republica Development VOF (NL) Developer Poppies Location (NL) Amsterdam Institute for Metropolitan Solutions (NL) Waternet (NL) DNV-GL (NL) Greenchoice (NL) Civiesco (IT) Zabala Innovation Consulting (SP), Fraunhofer ITWM (GE)

Additional info

Image credits

Header image: Republica

Media