Collection (7)

Symposium ontwerp natuurinclusieve kades en oevers

Verslag van de bijeenkomst

Nu er vele kilometers kademuren moeten worden aangepakt geeft dit een mogelijkheid om een positieve draai te geven aan de benodigde herstelwerkzaamheden. Het ontwerp van kades en oevers kunnen een positieve invloed hebben op de veiligheid, waterkwaliteit, belevingswaarde, biodiversiteit én klimaatadaptatie. Daarnaast liggen er in de stad veel harde oevers die kunnen worden omgevormd naar meer natuurvriendelijke oevers.

Doel van dit symposium is om een start maken voor een handleiding natuurinclusieve kades, oevers en waterpartijen en om kennis uit te wisselen. Waternet en de Gemeente slaan de handen ineen en willen kennis delen, kennis ophalen, en ontwerpers uitdagen om mee te denken hoe de kades en oevers naar een hoger niveau te tillen die past bij een toekomstbestendige stad.

Verslagen van alle presentaties en pitches kunnen hieronder gevonden worden. Klik op 'meer informatie' voor het openingswoord van Remco Daalder en de samenvattende tekening van Wim Pontier.

More information

Knipsel_symposium.PNG

 

Openingswoord Remco Daalder:

Oevers bepalen biodiversiteit water. In de overgang tussen land en water schuilt de hoogste biodiversiteit. Natuurvriendelijke oevers bepalen mede de kwaliteit van het water. Amsterdam heeft een prachtige groenstructuur (en deze vastgelegd in planologische structuurvisie). Deze visie houdt in dat er alleen ontwikkelingen mogen plaatsvinden met inachtneming van de natuur. Helaas zijn oevers en water hier niet in meegenomen. Ook worden natuuroevers (nog) niet natuurlijk meegenomen in nieuwe plannen.
Amsterdam moet 200 kilometer kademuur renoveren. De vraag hierbij is: hoe gaan we zo renoveren dat natuurvoorwaarden vooruit gaan?

Omgevingsvisie is opvolger structuurvisie. Alle ruimtelijke plannen worden herzien en uitgebreid. Dit symposium is daarom het moment om het belang van water en oevers te benadrukken. Veel projecten zitten nog in de beginfase (bv IJburg II en havenstad). Ook dat maakt dit symposium een uitstekend moment voor kennisdeling.

Image credits

Header image: Symposium Natuurvriendelijke oever.JPG

Icon image: Tekenaar: Wim Pontier

Sort on: