Article

Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2018

Recent onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving bevestigt nog eens dat de regio Amsterdam economisch gezien tot de sterkste regio’s van Europa behoort. Dat neemt niet weg dat er voor de Metropoolregio Amsterdam, het samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, de
Vervoerregio Amsterdam en gemeenten, op tal van terreinen volop uitdagingen liggen. Maar nu de economische vooruitzichten voor de komende jaren gunstig zijn, liggen er ook volop kansen de sterke positie van de Metropoolregio te behouden en uit te bouwen, zodat het gebied voor een toenemend aantal
inwoners en bedrijven aantrekkelijk kan blijven.
De website www.metropoolregioamsterdam.nl biedt veel informatie over actuele ontwikkelingen. In deze publicatie is statistisch materiaal bijeengebracht, over een reeks van jaren. Tezamen vormt het een basis voor analyse en beleidsvoorbereiding en, naar men hoopt en verwacht, een blijvend succesvolle samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam.

 

Bronvermelding

Het overnemen van gegevens is met de volgende bronvermelding toegestaan: OIS Amsterdam

 

Website

Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2018 staat volledig op de website van OIS,

www.ois.amsterdam.nl/feitenencijfers/metropoolregioamsterdam/

Zie voor meer informatie over de Metropoolregio Amsterdam ook

https://www.metropoolregioamsterdam.nl/

All rights reserved