Article

Stadsdelen in cijfers 2018

De publicatie Stadsdelen in cijfers biedt statistische basisgegevens op het niveau van de zeven stadsdelen, Westpoort en hun wijken. Samen met Amsterdam in cijfers en Metropoolregio Amsterdam in cijfers vormt het een drieluik dat op verschillende ruimtelijke niveaus de basisstatistieken ontsluit.
Ook is informatie opgenomen op het niveau van de 22 gebieden die relevant zijn voor gebiedsgerichte uitvoering van beleid.
De gegevens in deze publicatie kunnen ook geraadpleegd en gedownload worden via de website van Onderzoek, Informatie en Statistiek: www.ois.amsterdam.nl

 

Het overnemen van gegevens is met de volgende bronvermelding toegestaan: OIS Amsterdam

Stadsdelen in cijfers 2018 is een productie van OIS in opdracht van de gemeente Amsterdam.

Alle gegevens in dit boek zijn via de website van OIS ook digitaal beschikbaar.

Op het dataportaal (https://data.amsterdam.nl/) zijn talloze datasets en kaarten

beschikbaar.

 Alle rechten voorbehouden.

 

Internet