Article

Jaarboek Amsterdam in cijfers 2018

2017 was een goed jaar voor Amsterdam. De economie draait op volle toeren. De werkloosheid daalde. Amsterdammers gingen meer verdienen. Er werden vele duizenden woningen toegevoegd aan de woningvoorraad. Amsterdammers leven langer en gezonder en voelen zich doorgaans veilig in de stad. De stad is een magneet voor toeristen en bedrijven.

 

Maar die groei heeft natuurlijk ook een keerzijde. De verduurzaming van de stad blijft achter bij de verwachtingen. De gemiddelde woningprijs is bijna twee keer zo hoog als in de rest van Nederland. Het wordt steeds moeilijker om voldoende docenten in het primair en voortgezet onderwijs te vinden. De drukte zorgt ook voor overlast.

Bevolking
Op 1 januari 2018 waren er 854.316 Amsterdammers. Ruim 9.300 meer dan een jaar eerder. Voor het eerst in jaren vlakte de groei van het aantal inwoners af. Er werden meer kinderen geboren dan er mensen stierven. Er kwamen meer mensen van buiten, dan er vertrokken. De meeste nieuwe Amsterdammers kwamen uit het buitenland. Sterker nog: niet eerder vestigden  zich in een jaar tijd zoveel mensen uit het buitenland (38.500) in de stad. Er kwamen opvallend veel mensen uit het Verenigd Koninkrijk, wat vermoedelijk een verband heeft met de aanstaande Brexit.
Sinds 2015 vertrekken meer mensen uit de stad om elders in Nederland te gaan wonen dan er mensen vanuit het binnenland naar Amsterdam komen. Vooral gezinnen met jonge kinderen vertrekken. Wie een woning bezit in Amsterdam kan voor het geld dat de verkoop oplevert buiten de stad vaak rianter wonen. Ook voor wie geen koopwoning heeft zijn de opties buiten de stad aantrekkelijker.


Veiligheid
De toegenomen drukte in de stad zorgt niet voor een groeiend gevoel van onveiligheid. Amsterdammers zijn over het geheel genomen tevreden met het optreden en de zichtbaarheid van de politie in hun buurt. Ook in het openbaar vervoer voelen mensen zich doorgaans veilig. Maar er is ook overlast. De grootste overlastgevers zijn geluidsoverlast (met name door mobiel bellen), dronken mensen en rondhangende jongeren. Maar ook hier geldt dat vrijwel alle vormen van overlast zijn afgenomen ten opzichte van het jaar daarvoor.  Dat geldt ook voor het  aantal vrouwen dat vorig jaar slachtoffer was van straatintimidatie. Niettemin heeft nog altijd meer dan de helft van de vrouwen hiermee te maken. De intimidatie varieert van nafluiten en naroepen tot nalopen en betasten.

Werk, inkomen en participatie
Het aantal mensen met een baan (werkzame personen) en het aantal bedrijven (vestigingen) in de stad is ook vorig jaar opnieuw gegroeid, terwijl het aantal werklozen is afgenomen. Maar met name onder laagopgeleide jongeren van niet-westerse afkomst is de werkloosheid nog steeds hoog.
De laatste tien jaar steeg het aantal banen in de stad met gemiddeld 2,4% per jaar. Ook de beroepsbevolking nam toe, maar minder snel (1,6%). In sommige sectoren ontstaat krapte en er komen meer forensen naar de stad.

Stedelijke ontwikkeling
Op 1 januari 2018 waren er 432.632 woningen in Amsterdam, 5.000 meer dan een jaar eerder. De samenstelling van de woningvoorraad in Amsterdam verandert: meer koopwoningen, meer vrije huur, minder sociale huur. Het aandeel sociale huurwoningen van corporaties is de afgelopen tien jaar gedaald van 50% naar 39%. Ook bij particuliere verhuurders nam dat segment af: van 18% naar 13%.
De woningprijzen in de stad stijgen snel. Een gemiddelde woning in Amsterdam kostte in het tweede kwartaal van 2018 € 450.000, dat is meer dan € 5.000 per vierkante meter. De gemiddelde prijs in heel Nederland is € 283.000.

 

Het overnemen van gegevens is met de volgende bronvermelding toegestaan: OIS Amsterdam

Amsterdam in cijfers, Jaarboek 2018 is een productie van OIS in opdracht van

de gemeente Amsterdam.

Alle gegevens in dit jaarboek zijn via de website van OIS ook digitaal beschikbaar.

Op het dataportaal (https://data.amsterdam.nl/) zijn talloze datasets en kaarten

beschikbaar.

 Alle rechten voorbehouden

 

Internet