Collection (2)

Trendrapporten Binnenstad

Kerngegevens en ontwikkelingen in de Amsterdamse Binnenstad

Tussen 1987en 2013 is in verschillende vorm en frequentie een reeks Trendrapporten gemaakt over cijfers en ontwikkelingen in de Amsterdamse Binnenstad/stadsdeel Centrum. Jaarlijks en later tweejaarlijks werd de stand van zaken voor Centrum voor de volgende thema's gemonitored en geanalyseerd: inwoners, wonen, werknemers, werken, bezoekers, vrijetijdsbesteding, centrumfuncties, functiemenging, leefbaarheid, veiligheid, historisch stadsbeeld, bewonersvoorzieningen.
Alleen het laatste Trendrapport Amsterdamse Binnenstad uit 2013 is digitaal beschikbaar. De voorgaande exemplaren zijn op aanvraag in te zien.
In 2016 is eenmalig een vervolg gemaakt door Ruimte en Duurzaamheid: Trendrapport Stad 2016.

More information

Image credits

Icon image: Trendrapport.jpg

Sort on: