Collection (6)

Public Order and Safety

City of Amsterdam

De directie Openbare Orde en Veiligheid bestaat uit vier domeinen: Toezicht, Handhaving en Beheer, Bestuurlijke aanpak Georganiseerde Criminaliteit, Crisis- en Incidentbeheersing, Integrale persoonsgerichte aanpak.

More information

Image credits

Header image: Open Research banner

Sort on: