Article

Beleving Arenagebied

inwonersonderzoek Zuidoost en bezoekerssurvey in het Arenagebied

Hoe gaan bezoekers op evenementenavonden naar het Arenagebied toe, kunnen ze hun weg naar en in het Arenagebied vinden? Wat vinden ze van de sfeer of veiligheid ter plaatse? Hebben bewoners overlast van georganiseerde activiteiten in het Arenagebied? Om welke overlast gaat het en wanneer vindt dat plaats?

Zie de website van O&S voor het volledige rapport.

Aanleiding
Het evenementenbeleid ZO is een samenwerkingsverband met o.a. gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuidoost en partners zoals Ziggo, Arena, en Pathé. Het proces kent een strakke regie en heeft raakvlakken met imago NS, druktebeheersing, veiligheid, woningbouwplannen en imago/gastvrijheid. De laatste tijd komt het voor dat de NS wegens druktemanagement besluit niet op het station te stoppen.
De onderzoeksvraag luidt: "Hoe ervaren bezoekers en bewoners het gebied tijdens een grote evenement?"

Samenvatting
In september en oktober 2023 heeft Onderzoek en Statistiek op verzoek van stadsdeel Zuidoost
een onderzoek onder bezoekers van het Arenagebied uitgevoerd en een online onderzoek onder
bewoners van het stadsdeel. Aan het bezoekersonderzoek deden 626 mensen mee, aan het
onderzoek onder bewoners 1.836 bewoners.
Aan bezoekers werd gevraagd hoe ze naar het Arenagebied toe gaan, of ze hun weg naar en in
het Arenagebied kunnen vinden en hoe zij het gebied beleven.
Aan bewoners werd gevraagd of zij overlast van activiteiten in het Arenagebied ervaren, en zo ja,
om welke overlast het gaat en wanneer dat plaatsvindt.

 • Van de 626 bezoekers aan het Arenagebied gebruikt 58% het openbaar vervoer, waarvan de
  trein het meest gebruikte vervoermiddel is, 32% gaat er met de auto naar toe en 10%
  gebruikt iets anders om er te komen, bijvoorbeeld de fiets of brommer.
 • De Ziggo Dome was de meest bezochte evenementenlocatie, gevolgd door de AFAS Live, de
  bioscoop en de Johan Cruijff Arena.
 • Nagenoeg iedereen kon het Arenagebied of de locatie waar ze naar op weg waren in het
  gebied makkelijk vinden (98%), slechts een klein deel kon het niet makkelijk vinden (2%).
 • Ruim zeven van de tien automobilisten stonden in een parkeergarage geparkeerd, een vijfde
  stond op een parkeerterrein en 4% was op straat in de buurt van het Arenagebied
  geparkeerd.
 • De meest genoemde reden om de auto in een garage te parkeren is omdat het makkelijk en
  dichtbij is (87%). Dat geldt in iets mindere mate bij mensen die op een parkeerterrein (62%)
  of op straat in de buurt geparkeerd staan (50%). Voor hen spelen de kosten van het parkeren
  ook voor een deel mee.
 • Acht van de tien automobilisten zijn niet bereid om met het OV naar het Arenagebied te
  gaan, voornamelijk niet omdat ze liever niet met het OV gaan, omdat ze dan niet thuis
  kunnen komen of vanwege een andere reden. Een klein deel is daar wel toe bereid is bereid
  om met het OV te gaan vanwege het milieu (5%), of omdat men dan alcohol kan drinken
  (3%). Een tiende noemt een andere reden.
 • De helft van de respondenten weet zelf de weg naar het Arenagebied of hun vrienden weten
  dat, een deel heeft helemaal geen gebruik gemaakt van borden of verkeersregelaars of een
  routeplanner (14%). Dertig procent heeft een routeplanner gebruikt, ruim een tiende volgde
  de borden. Van verkeersregelaars of de website van de organisatie van wedstrijden of
  evenementen in het gebied is bijna geen gebruik gemaakt.
 • De meeste mensen gaan met hetzelfde vervoermiddel terug naar huis als waar ze mee naar
  het Arenagebied zijn gekomen.
 • Twee derde gaat na afloop evenement meteen naar huis. Vooral mensen die met de auto
  naar het Arenagebied zijn gekomen doen dat (72%). Mensen die met het OV of op een
  andere manier naar het Arenagebied zijn gekomen blijven relatief vaker nog even in het
  gebied hangen na afloop van een evenement (20% gemiddeld).
 • Dertig procent van de bezoekers blijft (misschien) langer bij meer horeca in het gebied. De
  meerderheid heeft hier echter geen behoefte aan (55%) en een tiende mist dan de aansluiting naar huis.
 • Negen van de tien bezoekers voelen zich welkom in het Arenagebied.
 • Bijna negen van de tien bezoekers voelen zich veilig in het Arenagebied.
 • De bereikbaarheid van het gebied kan worden verbeterd door de treinen of metro’s later door
  te laten rijden.

 

 • In het Arenagebied worden geregeld concerten en evenementen gehouden of Ajax speelt in
  het stadion. Vier van de tien bewoners uit Zuidoost die meededen met de Stadsdeelenquête
  geven desgevraagd aan geen overlast te ondervinden als er evenementen of wedstrijden
  plaatsvinden in het Arenagebied. De overige respondenten hebben wel overlast van
  verschillende aard. Zo heeft een derde last van vervuiling op straat en drukte in de metro, een
  kwart heeft last van dronken mensen en vindt het druk met parkeren, en (ongeveer) een
  vijfde heeft last van de drukte op straat en ervaart geluidsoverlast van het Arenagebied. Ten
  slotte heeft een tiende last van drukte in de bus of anders soortige overlast.
 • De overlast is groter in Bijlmer-Centrum en Bijlmer-West. In Bijlmer-Oost en Gaasperdam
  ervaart een groter deel van de respondenten geen overlast van georganiseerde evenementen
  of voetbalwedstrijden in het Arenagebied, hoewel ook hier de overlast nog aanzienlijk en
  divers is.
 • Onderstaande tabel geeft de buurten aan waar de mate en diversiteit van de overlast het
  grootst is. Daarnaast zijn er een paar buurten die op een beperkter aantal soorten overlast
  slechter dan gemiddeld scoren, zoals Holendrecht-West en -Zuid (niet in deze tabel).

Additional info

Image credits

Header image: Zuidoost (Edwin van Eis (2021)

Icon image: Zuidoost (Edwin van Eis (2021)