Article

Amsterdams Isolatieplan (AIP)

onderzoeksrapport

Gemeente Amsterdam staat voor de opgave om te helpen woningen energiezuiniger en toekomstbestendiger te maken, energiearmoede te bestrijden en om over te stappen op schone vormen van energieverbruik. Woningisolatie speelt hierin een centrale rol. In dit onderzoek is gekeken naar de Amsterdamse woningvoorraad in relatie tot de isolatieopgave en in welke gebieden in de stad meer focus nodig is op basis van het zwaartepunt van de technische isolatieopgave en sociaal-maatschappelijke urgentie. Ook is inzicht gekregen in kosten en besparingen voor verschillende isolatieniveaus en zijn koppelkansen op het gebied van circulariteit en klimaatadaptatie in kaart gebracht. Het behulp van drie verschillende scenario’s is in kaart gebracht hoe het besparingspotentieel in Amsterdam kan worden benut. Tot slot zijn isolatietempo’s in kaart gebracht die nodig zijn om beleidsdoelen te behalen.

De uitkomsten van deze studie zijn gebruik bij het opstellen van het Uitvoeringsplan voor het Isolatieoffensief dat op 17 oktober 2023 is goedgekeurd door het College van B&W en is besproken in de raadscommissie Duurzaamheid en circulaire economie.

De studie is uitgevoerd door Overmorgen en CE Delft in opdracht van de directies Wonen (team woningkwaliteit & duurzaamheid) en Ruimte & Duurzaamheid (team Energietransitie Gebouwde Omgeving). Voor vragen en/of inzicht in de bijlagen kunt u mailen naar: W&D.Wonen@amsterdam.nl

Media

Documents