Article

Vooronderzoek doorontwikkeling openresearch

door AEVES Benefit

Het advies betreft de herinrichting van de dienstverlening voor het openresearch platform van het CSO met betrekking tot inkoop, scope, procedure, juridische aspecten en technische integraties.

  1. Inkoop: Het CSO moet de dienstverlening voor het ORP opnieuw inkopen om compliant en toekomstgericht te blijven. Een nieuwe aanbestedingsprocedure vanuit de gemeente Amsterdam is vereist. Overwogen kan worden om de hosting & service los te koppelen van ontwikkelkosten, wat voor- en nadelen met zich meebrengt.

  2. Scope: De scope omvat hosting, beheer (helpdesk, ondersteuning, probleemoplossing) en ontwikkeling (projecten zoals SSO, deelnemerskoppeling, elastic search en voortdurende ontwikkelroadmap).

  3. Procedure: Een Meervoudig Onderhandse aanbesteding wordt geadviseerd, met een Europese aanbesteding voor grotere behoeften of looptijden. Minimaal 3, maximaal 5 partijen dienen offertes in volgens het inkoopbeleid van de gemeente Amsterdam. Hosting & beheer moeten minimaal door 1 partij worden uitgevoerd, terwijl meerdere ontwikkelpartners optioneel zijn. Als de opdracht de MVO-grens overschrijdt (€214.000), kan de gemeente Amsterdam dit niet meer benutten.

  4. Juridisch, privacy & security: De huidige gebruikersovereenkomst met kennispartners blijft geldig. Privacy- en beveiligingseisen moeten worden bijgewerkt. De optie voor wederzijdse beëindiging moet door de gemeente Amsterdam eenzijdig worden gemaakt. Inkoopvoorwaarden van de gemeente moeten worden gevolgd, en de verwerkersovereenkomst moet mogelijk worden herzien volgens het Amsterdamse formaat.

  5. Single Sign On (SSO): Het ORP-platform moet worden voorbereid op koppeling met SAML2.0 / OIDC voor integratie met gangbare applicaties. Onderwijsinstellingen kiezen voor SURF Conext met unaniem draagvlak. Andere kennispartners kunnen Azure AD van de gemeente Amsterdam gebruiken (als ID-broker) en/of direct aansluiten (SAML/OIDC).

Media

Documents