Artikel

Nota Deelvervoer 2023

Gemeenteraad 19 juli 2023

Deelvervoer in Amsterdam. Het aantal inwoners en bezoekers in Amsterdam groeit de komende jaren fors en daarmee ook de mobiliteit. De mogelijkheden van het gebruik van de schaarse openbare ruimte kent grenzen. Naast deze mobiliteitsopgave liggen er ook grote (ruimtelijke) opgaven op het gebied van klimaat(adaptatie) en stadsbehoud. Om in te spelen op de steeds snellere ontwikkelingen is een flexibel, robuust en voor iedereen toegankelijk mobiliteitssysteem nodig. Dit vraagt om een mobiliteitstransitie, waarbij we sturen op gebruik in plaats van bezit. Minder personenauto’s in privébezit biedt kansen voor een schoner mobiliteitssysteem en efficiënter ruimtebeslag. Deelvervoer speelt hierin een belangrijke rol. Het is een alternatief voor het eigen autobezit en autogebruik; zeker in combinatie met het openbaar vervoer. Deelvervoer is daarnaast duurzaam, flexibel en het stimuleert de ketenreis.

 

Behandeld in Gemeenteraad 19 juli 2023, Commissie Mobiliteit, Openbare Ruimte en Water 6 juli 2023

Behandelend ambtenaar: V& OR, Bas Maas, b.maas@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht Commissie klik hier 

Voor meer informatie/voordracht Gemeenteraad klik hier 

Behandelend ambtenaar Gemeenteraad: Linda Oldemans, V &OR, L.Oldemans@amsterdam.

Colofon
Uitgave Gemeente Amsterdam
Verkeer en Openbare Ruimte
Programma Deelmobiliteit, juni 2023
Tekst en redactie
Movares Nederland BV
Gemeente Amsterdam
Vormgeving
LassooyDesign BNO
Meer informatie
amsterdam.nl/deelvervoer
deelmobiliteit@amsterdam.nl

Aanvullende informatie

Media

Documenten